Sunday, September 14, 2008

ISU PRAKTIKUM 1 - JURNAL

Dalam kebanyakan pelajar yang diselia, saya dapati ramai yang membuat template jurnal dengan ruangan terhad dan mencetak terlebih awal pada kertas A4 butiran berikut:
 • tajuk
 • peristiwa difokuskan
 • bisikan hati
 • persepsi dan falsafah ke atas peristiwa
 • kefahaman/kesedaran baru
 • cadangan untuk membaiki keadaan
 • tindakan akan datang/rancangan membaiki keadaan

Sebenarnya perbuatan ini sangat tidak digalakkan. Keadaan ini lebih parah jika mereka menjadi pengedar template kepada rakan-rakan praktikum di sekolah sendiri dan sekolah lain. Menulis jurnal bertujuan menguji kematangan pelajar memilih isu, mengaitkan pengalaman yang lalu dan membuat inferen. Bolehkan butiran ini diisi dalam 3-4 baris ayat?

Saiz ruangan juga kadangkala kurang sesuai. Menghadkan ruangan juga akan menjadikan pelajar tidak dapat mencurahkan idea dengan baik. Akhirnya jurnal menjadi kurang berkualiti dan jumud kepada ruang. Peliknya, terdapat pelajar yang menyalahkan template sekiranya ditegur kualiti jurnalnya sedangkan saya tidak pernah mengajar mereka mencetak template siap-bina ini.

Oleh itu tulislah jurnal dengan tangan supaya pelajar sendiri yang tentukan ruangan yang mereka perlukan.

Tuesday, September 9, 2008

KEMAHIRAN BERFIKIR

Kemahiran Berfikir mesti ditulis dalam perancangan RPH sebelum menulis isi pelajaran. Penulisan ini mesti disokong dengan aktiviti pengajaran pembelajaran. Kebanyakan pelajar hanya menulis untuk mengisi ruangan catatan supaya tidak kelihatan kosong tanpa melihat kesesuaiannya dengan aktiviti.
Antara bahan yang boleh ditulis dalam Kemahiran Berfikir ialah:
 • membanding dan membeza
 • membuat klasifikasi/ kategori
 • meneliti sebahagian dan keseluruhan
 • membuat sekuen
 • membuat ramalan
 • menyusul periksa andaian
 • membuat inferen
 • mengesahkan sumber maklumat
 • menjana idea
 • mencipta metafora
 • membuat keputusan
 • menyelesaikan masalah

NILAI - NILAI MURNI

Penulisan nilai murni kadangkala kurang penghayatan oleh pelajar. Ini boleh dilihat sekiranya terdapat 2-3 item dalam penulisan nilai-nilai murni seolah-olah penulisannya berdasarkan paksaan institut bukannya kerelaan menulisnya. Tambahan pula dalam pengajaran selama 2 masa, sepatutnya banyak nilai murni yang boleh diterapkan kepada murid.
Terdapat beberapa nilai-nilai murni yang boleh dimasukkan dalam ruangan nilai murni pada RPH. Antaranya:
1. Baik hati
2. Berdikari
3. Hemah tinggi
4. Hormat
5. Kasih sayang
6. Keadilan
7. Kebebasan
8. Keberanian
9. Kebersihan fizikal
10. Kebersihan mental
11. Kejujuran
12. Kerajinan
13. Kesederhanaan
14. Kesyukuran
15. Rasional
16. Semangat bermasyarakat