Tuesday, September 9, 2008

KEMAHIRAN BERFIKIR

Kemahiran Berfikir mesti ditulis dalam perancangan RPH sebelum menulis isi pelajaran. Penulisan ini mesti disokong dengan aktiviti pengajaran pembelajaran. Kebanyakan pelajar hanya menulis untuk mengisi ruangan catatan supaya tidak kelihatan kosong tanpa melihat kesesuaiannya dengan aktiviti.
Antara bahan yang boleh ditulis dalam Kemahiran Berfikir ialah:
  • membanding dan membeza
  • membuat klasifikasi/ kategori
  • meneliti sebahagian dan keseluruhan
  • membuat sekuen
  • membuat ramalan
  • menyusul periksa andaian
  • membuat inferen
  • mengesahkan sumber maklumat
  • menjana idea
  • mencipta metafora
  • membuat keputusan
  • menyelesaikan masalah

No comments: