Saturday, February 9, 2008

PENILAIAN REFLEKSI RPH

BAGAIMANA SAYA MENILAI REFLEKSI ANDA?

Dari aspek penilaian pensyarah, saya akan memberi markah mengikut skala Panduan Penggunaan Borang PR1 dan PR1/P yang dibawa semasa menilai pelajar. Markah yang tinggi diberikan sekiranya penulisan refleksi RPH pelajar merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

- kebolehan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri
- menghubungkait sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil
- mengaitkan sebab dan akibat untuk dibuat inferens
- meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti
- merancang langkah susulan

Contoh penilaian KLIK SINIRead this document on Scribd: Penilaian Refleksi
Contoh penilaian KLIK SINI

Read this document on Scribd: Penilaian Refleksi KH Ikan

No comments: